แกงเขียวหวานเจ

แกงเขียวหวานเจ

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
00003 200 กรัม อุณหภูมิห้อง
แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของไทย แม้แต่ชาวต่างชาติต่างก็รู้จักและชื่นชอบแกงเขียวหวานของไทย