ลูกชิ้นปูอัดเจ

ลูกชิ้นปูอัดเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10044 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน หรือประกอบอาหารต่างๆ เช่น ยำ ผัดผัก แกงจืดหรือใส่ก๋วยเตี๋ยว