ไก่ปรุงรสเจ

ไก่ปรุงรสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50016 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ผัดใส่ขิง หรืออาหารจานโปรดอื่นๆของท่าน