ปลาสามรสเจ

ปลาสามรสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50054 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นให้ร้อนรับประทานได้เลย