โปรตีนถั่วเหลือง No. 2 (เม็ดถั่ว)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 2 (เม็ดถั่ว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50009 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำเมนูผัดกระเพราหรือ ทอดกรอบแทนกระเทียมเจียวเจ