ขาเห็ดปรุงรสเจ (เนื้อแพะขาเห็ด)

ขาเห็ดปรุงรสเจ(เนื้อแพะขาเห็ด)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
40005 450 กรัม เห็ดหอม แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน เข้าไมโครเวฟ ต้มน้ำแกงฟัก ต้มจับฉ่าย