ซอสเอ็กซ์โอเจรสเผ็ด

ซอสเอ็กซ์โอเจรสเผ็ด

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
00023 190 กรัม อุณหภูมิห้อง
คลุกกับข้าวหรือหมี่ก็รับประทานได้ทันที หรือใช้ปรุงอาหาร