แกงไตปลาเจ

แกงไตปลาเจ

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
00017 200 กรัม อุณหภูมิห้อง
แกงไตปลาเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานทั้งเผ็ดและเผ็ดร้อน รสชาติเข้มข้นภายใต้ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ