หมี่กึงพะโล้เจ

หมี่กึงพะโล้เจ

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
00006 190 กรัม อุณหภูมิห้อง
พะโล้  ได้ความกลมกล่อมน้ำเห็ดหอม และกลิ่นหอมอ่อนๆซีอิ๊ว ผสมกับเครื่องพะโล้เข้ากันมาก