ลูกชิ้นสาหร่ายเจ (แช่ฟิต)

ลูกชิ้นสาหร่ายเจ (แช่ฟิต)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10036 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปประกอบอาหารต่างๆโดยการ ลวก ทอด ใส่น้ำแกง ผัดกับผัก ทำยำ ใส่สุกี้ บาบิคิวฯลฯ