สะเต๊ะเจ (พร้อมน้ำจิ้ม)

สะเต๊ะเจ (พร้อมน้ำจิ้ม)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50106 280 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : สามารถทาน้ำจิ้มสะเต๊ะระหว่างปิ้งหรืออุ่นในไมโครเวฟ แล้วราดบนสะเต๊ะ