ปลาเค็มเจ

ปลาเค็มเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50027 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51027 200 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
52027 150 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
53027 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ยำปลาเค็ม ผัดกับผัก หรืออาหารจานโปรดอื่นๆของท่าน