พริกแกงแดงเจ

พริกแกงแดงเจ

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
60001 1000 กรัม แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ใช้ปรุงแกงเผ็ดได้ทุกชนิด แกงเผ็ดเป็ดย่าง ทำห่อหมก และผัดพริกแกงทุกชนิด