แกงมัสมั่นเจ

แกงมัสมั่นเจ

รหัส ขนาด วิธีการจัดเก็บ
00010 180 กรัม อุณหภูมิห้อง
แกงมัสมั่นแบบไทย ออกรสหวาน เอกลักษณ์ที่สำคัญของแกงชนิดนี้คือหอมเครื่องเทศนานาชนิด