ทอดมันหัวบุกเจ

ทอดมันหัวบุกเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10045 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอด อุ่น รับประทาน ทำออเดิร์ฟ ฯลฯ.