เต้าหู้ปลาเจ

เต้าหู้ปลาเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30015 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำแกงจืด ผัดกับผัก ปิ้งบาร์บีคิวและอื่นๆ