ปลาหมึกขาวเจ

ปลาหมึกขาวเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
12001 1000 กรัม หัวบุก แช่เย็น
12001 กป. / 2 กิโลกรัม หัวบุก อุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ลวกหรือล้างน้ำ สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันที เช่น ผัด ยำปลาหมึก ใส่ก๋วยเตี๋ยว