เนื้อหิมะเจ (คล้ายหมูติดมัน)

เนื้อหิมะเจ (คล้ายหมูติดมัน)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10039 500 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดหรืออุ่นรับประทาน ผักผัด ทำแกงจืด ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู ทดแทนเนื้อหมูฯลฯ