หนังหมูเจ

หนังหมูเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
12014 1000 กรัม หัวบุก แช่เย็น
12014 กป./ 2 กิโลกรัม หัวบุก อุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ล้างและลวกน้ำ สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันที เช่น ยำหนังหมู ต้มยำ สุกี้ ใส่ก๋วยเตี๋ยว