ปลาแผ่นเจ

ปลาแผ่นเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50024 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ผัดผัก ต้มแกงขิงใส่พริก ผัดเผ็ดปลาเจ ฯลฯ