ไก่แฟนซีเจ

ไก่แฟนซีเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50078 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทานหรือประกอบอาหารอื่นๆ เช่น ผัดผัก