เบคอนเจ

เบคอนเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10041 420 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอด ย่าง อบ ทำแซนวิช ผัดผักหรืออาหารจานโปรดอื่นๆ