ไก่ฟองเต้าหู้(ตัว)

ไก่ฟองเต้าหู้ (ตัว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30002 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : เอาไปนึ่ง สำหรับไหว้เจ้า หรือ ไก่ตุ๋นยาจีน