สามชั้นโปรตีนเจ

สามชั้นโปรตีนเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50069 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51069 250 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดแล้วราดซอสพริก ต้มพะโล้ ยำ ผัดกระเพรา ฯลฯ