ทาโกะยากิเจ

ทาโกะยากิเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50025 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน ใช้แทนไข่ เช่น ทำยำไข่เจ  ไข่ลูกเขยเจ หรือ อื่นๆ