โปรตีนแผ่นสี่เหลี่ยม

โปรตีนแผ่นสี่เหลี่ยม

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50058 500 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 5-10 นาที ทำเมนูหมูทอดกรอบโดยฉีกเส้นทอด  หรือยำหมูกรอบ