ไก่ซีอิ๊วเจ

ไก่ซีอิ๊วเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50107 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นให้ร้อนรับประทานได้เลย