โปรตีนถั่วเหลือง No. 1 (หมูสับ)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 1 (หมูสับ)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50033 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที  ทำเมนูผัดกระเพรา ลาบหมู