ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเจ

ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50046 470 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : อุ่นแล้วรับประทานได้เลยหรือนำไปยำ