กุ้งแม่น้ำเจ

กุ้งแม่น้ำเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10043 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทำสุกี้ ทำต้มยำ ผัดกับผัก ใส่หน้าชูชิ