โปรตีนถั่วเหลือง No. 5 (หนา)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 5 (หนา)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50011 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำเมนูแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน  ผัดผัก ทำสเต็กหมู