โปรตีนถั่วเหลือง No. 8 (บาง)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 8 (บาง)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50060 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำเมนูแพนงหมู  ผัดผัก