โปรตีนถั่วเหลือง No. 10 (เส้น)

โปรตีนถั่วเหลือง No. 10 (เส้น)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50032 900 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำหมูผัดผัก ผัดกระเพราไม่ต้องแช่น้ำถ้าต้องการความกรอบ เช่น โปรตีนผัดขิง