หมูแผ่นจากพืช (โปรตีนจากถั่วเหลือง)

หมูแผ่นจากพืช (โปรตีนจากถั่วเหลือง)

หมูแผ่นจากพืช (โปรตีนจากถั่วเหลือง)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
80004 35 กรัม โปรตีนถั่วเหลือง เก็บในอุณหภูมิห้อง
วิธีการปรุง : ฉีกซองรับประทานได้ทันที