ขาเห็ดปั้น (ขาเห็ดตุ๋น)

ขาเห็ดปั้น (ขาเห็ดตุ๋น)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
40001 450 กรัม เห็ดหอม แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน เข้าไมโครเวฟ ต้มน้ำแกงฟัก ต้มจับฉ่าย