ลูกชิ้นเห็ดหอมเจ (แช่ฟิต)

ลูกชิ้นเห็ดหอมเจ (แช่ฟิต)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10016 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ก่อนปรุงให้นำไปลวกน้ำเดือด แล้วจึงนำไปประกอบอาหารต่างๆเช่น ยำ ผัดผัก แกงจืด หรือใส่ก๋วยเตี๋ยว