ตับเจ

ตับเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
40018 450 กรัม เห็ดหอม แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปประกอบอาหารเช่น ตับทอด ปิ้งตับ ผัดกระเพรา ก๋วยเตี๋ยวเรือ อื่นๆ