โปรตีนแผ่นใหญ่

โปรตีนแผ่นใหญ่

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50010 1000 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 3-5 นาที ทำเมนูหมูทอด  หั่นเป็นเส้นทำราดหน้าหมู