ลูกชิ้นจัมโบ้เจ

ลูกชิ้นจัมโบ้เจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10068 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ทอดรับประทาน หรือประกอบอาหารต่างๆ เช่น ยำ ผัดผัก แกงจืดหรือใส่ก๋วยเตี๋ยว