ปลาสวรรค์ห่อสาหร่ายเจ

ปลาสวรรค์ห่อสาหร่ายเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50047 180 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ทำออเดิร์ฟ ทำแกงจืด ฯลฯ