ฮือก๊วยเจ

ฮือก๊วยเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10025 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : ควรนำไปอุ่นหรือทอดก่อนหรือนำไปประกอบอาหารอื่นๆเช่น ยำ ผัดผักหรือทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้