เต้าหู้แช่แข็งเนื้อแน่นเจ

เต้าหู้แช่แข็งเนื้อแน่นเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30036 400 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : เต้าหู้แช่แข็งเนื้อแน่นสามารถนำไปประกอบอาหาร คงรูปเนื้อไม่แตก เช่น เต้าหู้ย่าง เต้าหู้ทอด เต้าหู้พะโล้ ทานกับสุกี้  ผัดผัก ยำเต้าหู้และอื่นๆ