ทอดมันปลากรายเจ

ทอดมันปลากรายเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50097 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอด อุ่น รับประทาน ทำออเดิร์ฟ ฯลฯ.