ปลาฟองเต้าหู้(ตัว)

ปลาฟองเต้าหู้ (ตัว)

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
30003 350 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : เอาไปนึ่ง สำหรับไหว้เจ้า  ปลานึ่งมะนาว ปลากะพงราดเปรี้ยวหวาน