กุ้งเอบิเจ

กุ้งเอบิเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10029 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
11029 180 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทำสุกี้ ทำต้มยำหรือผัดกับผัก