โปรตีน D1

โปรตีน D1

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50066 500 กรัม ถั่วเหลือง เก็บในที่แห้ง
วิธีการปรุง : แช่น้ำ 5-10 นาที สามารถฉีกหรือหั่นจะเหมือนเนื้อหมู สามารถนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการ