หมูเด้งปรุงรสเจ

หมูเด้งปรุงรสเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50018 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดหรืออุ่นรับประทาน ผักผัด ทำแกงจืด ฯลฯ