ปลากรอบเจ

ปลากรอบเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50063 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51063 180 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดกรอบ ยำปลากรอบ ผัดผัก ทำแกงส้ม