ปูอัดแท่งเจ

ปูอัดแท่งเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
10065 450 กรัม หัวบุก แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดกรอบ นึ่ง ต้ม ทำสุกี้ ยำปูอัด ผัดก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้ำ