ไก่แผ่นรังนกเจ

ไก่แผ่นรังนกเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50081 450 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
51081 180 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ผัดผัก ทำแกงไก่เจ ทำแกงเขียวหวานเจ ฯลฯ